Góc Chuyên Gia

Luật quy hoạch: “Phải làm một cuộc cách mạng trong quy hoạch”

Các ý kiến nói ngược chung quy là muốn giữ lại các quy hoạch của mình. Nhưng như tôi đã nói thì những quy hoạch

Chỉ tiêu kinh tế có mối quan hệ mật thiết với lãi suất chăng?

NHNN có thể dùng mệnh lệnh hành chính “ép” các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động hỗ trợ việc hạ lãi

Ngoại giành nơi cao cấp, nội tranh chỗ bình dân phải làm sao?

Trong những năm gần đây, các chủ tòa nhà đã quan tâm nhiều hơn đến khả năng quản lý của doanh nghiệp và sẵn sàng

Cần định hình lại chính sách phát triển nhà ở trong nước

Có chính sách rõ ràng, ổn định thì các doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư vào phát triển nhà ở thương mại giá rẻ,

Những điều cần biết về nhà ở xã hội 100 triệu đồng

Ngoài ra, trong 39 dự án NƠXH nêu trên thì có 19 dự án là đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng hạ

Đà Nẵng đáng sống, cần thêm sự đầu tư mạnh hơn

Nút thắt lớn nhất của các dự án treo tại Đà Nẵng hiện nay chính là làm thế nào để giải quyết vòng luẩn quẩn